Clara María Raposo González

é necesario o empoderamento da muller dentro da igrexa católica: que nos deixen participar en igualdade e que nos creamos que temos que participar en igualdade.

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved-Images_1205070659_f